Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc, a to cestou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Vyzbierané prostriedky používame na úhradu štartovného a zábezpeky v mládežníckych ligách, vykrytie nákladov na prenájom haly na zápasy, či nákup tréningových pomôcok. Každé euro sa počíta. Ďakujeme!